July 2022

Michael McCarthy เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เสร็จสิ้นการเยือนไลบีเรียตะวันออกเฉียงใต้ 

Michael McCarthy เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เสร็จสิ้นการเยือนไลบีเรียตะวันออกเฉียงใต้ 

เซาท์อีสต์ไลบีเรีย – Michael A. McCarthy เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยจิม ไรท์ ผู้อำนวยการ USAID Country Director เยี่ยมชมสามมณฑลทางตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ Grand...

Continue reading...

ไลบีเรีย: EPA, UNDP และพันธมิตรจัดการเจรจาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไลบีเรีย: EPA, UNDP และพันธมิตรจัดการเจรจาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

GANTA –สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพันธมิตร รวมถึงโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและสวีเดน Sverige ได้เริ่มการเจรจาระดับภูมิภาคในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “Stockholm +50, A Healthy Planet for the Prosperity of...

Continue reading...

ไลบีเรีย: เอกอัครราชทูต ECOWAS คนใหม่ ผู้อำนวยการ UN Women Country นำเสนอหนังสือรับรองต่อรัฐมนตรีต่างประเทศ Kemayah

ไลบีเรีย: เอกอัครราชทูต ECOWAS คนใหม่ ผู้อำนวยการ UN Women Country นำเสนอหนังสือรับรองต่อรัฐมนตรีต่างประเทศ Kemayah

MONROVIA –รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไลบีเรีย HE Amb. Dee-Maxwell Saah Kemayah ซีเนียร์ได้รับ Letters of Accreditation จากผู้แทนประเทศ ECOWAS คนใหม่ไปยังไลบีเรีย Madam...

Continue reading...