สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

EPA ฝึกอบรมผู้ประเมินอิสระ คนอื่นๆ ให้ดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมต่อสิ่งแวดล้อม

MONROVIA –หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งไลบีเรีย (EPA) ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้เริ่มการฝึกอบรมใบอนุญาตการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) เป็นเวลาสองสัปดาห์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประเมินอิสระ ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้เสนอ และช่างเทคนิคจาก หน่วยสิ่งแวดล้อมของกระทรวง หน่วยงาน...

Continue reading...